You are now being logged in using your Facebook credentials

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ฐานความช่วยเหลือ : ด้านกลยุทธ์

  • นักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าคำสำคัญของปัญหาคืออะไร
  • นักเรียนลองพิจาณาคำสำคัญแล้วนำไปค้นหาหรือเปรียบเทียบว่าคำสำคัญอยู่ตรงไหนในแหล่งเรียนรู้ที่จะเข้าไปศึกษา
http://sites.google.com/site/ictbanfang/_/rsrc/1266346707020/scaffolding/helf1/st_01.jpg
  • จากสถานการณ์ปัญหาจะต้องค้นหาว่าสาเหตุใดที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในสถานการณ์นั้นโดยพิจารณาถึงสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้

 

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

สื่อการสอน joomla จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สควค.คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

You are here